Course

Course code: LLYU76
Swedish title: Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II
Credits: 30

NB! The information below was about spring semester 2023. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2023
Type of studies: part time, 50 % , distance course
Study period: 2023-01-16 – 2024-01-14
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-5856L
Eligibility: To be admitted to the course, the student must be a teacher employed by a responsible authority, entrepreneur or adult education institution and hold a certificate with the relevant authority's approval.

Description

Är du yrkesverksam lärare? Vill du bli behörig för att undervisa inom svenska för invandrare (sfi)?

Om kursen

På uppdrag av Skolverket ger vi en kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i svenska för invandrare (sfi). Notera att du måste ha skolhuvudmannens godkännande för att få läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan.

Kursen ger teoretisk förankring med tydligt didaktiskt perspektiv i alla de delområden som är nödvändiga för att du ska kunna fungera som lärare i sfi. Kursen omfattar undervisning i mångkulturella miljöer, lärande på ett andraspråk och språkutvecklande arbetssätt. Den ger också en gedigen språkvetenskaplig skolning med god grundförståelse för det svenska språksystemet i ett typologiskt och kontrastivt perspektiv, samt verktyg för att analysera språk grammatiskt och fonologiskt. Språkinlärning och flerspråkighet hos vuxna tas upp, och med utgångspunkt i din egen lärarerfarenhet ges du möjlighet att fördjupa din förmåga att analysera och utifrån aktuella styrdokument bedöma en elevs skriftliga produktion. 

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen ges på halvfart (50 %) under två terminer. 

Övrigt om kursen

Kurser inom Lärarlyftet administreras av LUCE: http://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-for-yrkesverksamma/lararlyftet.

Included parts

  • Introduction to Swedish for Immigrants , 4 credits
  • Swedish from a Typological Perspective , 6 credits
  • Phonetics and Phonology from a Second Language Perspective , 4 credits
  • Language Learning for Adults , 6 credits
  • Language and Knowledge-development Teaching , 5 credits
  • Literacy and Assessment , 5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
In Swedish
2 September 2024 – 8 June 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 16 June 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish as Second Language

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15