Kurs

Kurskod: LIVA24
Engelsk titel: Comparative Literature: Literature and Bildung
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även vårterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2023-02-27 – 2023-05-05
Anmälningskod: LU-72305
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-02-27 kl. 17.15 – 19.00 i SOL:H140

Lärare: Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson

Beskrivning

Vilken kunskap och vilka perspektiv på livet och tillvaron kan skönlitteraturen ge?

Kursen ”Litteratur och bildning” tar avstamp i det klassiska bildningsbegreppet med rötter i 1800-talet, men diskuterar också hur ett samtida bildningsbegrepp skulle kunna se ut. Detta aktualiserar frågor om litterärt värde och kulturella hierarkier. Vilken litteratur ska anses vara värdefull? Och vem bestämmer det? 

Ett antal olika teman behandlas i denna kurs, exempelvis makt, kön, etik och moral. Varje föreläsningstillfälle behandlar såväl skönlitterära som teoretiska texter. De skönlitterära exemplen hämtas både från den klassiska bildningstraditionen och från den uppmärksammade samtida litteraturen.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, halvfart
26 februari 2024 – 5 maj 2024

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning är 13 750 SEK.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15