Kurs

Kurskod: LIVA13
Engelsk titel: Comparative Literature: Children's Literature - Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2012.

Kurstillfälle: vårterminen 2012
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2011-08-29 – 2012-06-01
Behörighet: Grundläggande samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Introduktionsmöte: 2012-01-16 kl. 17.15 – 19.00 i SOL Humanisten H239a

Lärare: Ann Steiner, Paul Tenngart

Beskrivning

Delkurs 1 ger en förtrogenhet med allmän litteraturvetenskaplig och barnlitteraturvetenskaplig terminologi. Delkurs 2 ger kunskaper om hur barnlitteraturen växer fram och etableras som kulturfaktor. Barns läsning sätts in i ett vidare sammanhang där barnkultur och barns allmänna levnadsvillkor och behov diskuteras. Delkurs 3 ger den studerande kunskaper om hur barnlitteraturen utvecklas från att vara en angelägenhet för fåtalet till att bli en integrerad del i flertalet barns uppväxt. Nya former som exempelvis serier och massmarknadslitteratur beaktas. Delkurs 4 ger kunskap om barnlitteraturens utveckling i mediesamhället. Barns läsning sätts in i ett vidare sammanhang där barnkultur och barns allmänna levnadsvillkor och behov diskuteras. Delkurs 1. Introduktion, 7,5 högskolepoäng Delkurs 2. Barnlitteraturens historia till 1850, 7,5 högskolepoäng Delkurs 3. Barnlitteraturens historia 1850-1945, 7,5 högskolepoäng Delkurs 4. Barnlitteraturens historia efter 1945, 7,5 högskolepoäng

Ingående delar

  • Introduktion: Barnlitteratur och -kultur i Sverige, 7,5 hp
  • Barnbokens klassiker, 7,5 hp
  • Barnlitteraturens genrer, 7,5 hp
  • Barnbokens historia i Skandinavien, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Barnlitteratur

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15