Course

Course code: LINN21
Swedish title: Lingvistik: En språktypologisk fallstudie
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2019.

Study period: spring semester 2019
Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2019-03-25 – 2019-06-09
Language of instruction: English
Application code: LU-75611
Eligibility: 90 higher education credits, of which at least 60 credits are from within a language discipline or Linguistics (General Linguistics or Phonetics), or the equivalent. English 6/English Course B.

Introductory meeting: 2019-03-26 at 13:00 – 15:00 in SOL:H428b

Teachers: Arthur Holmer

Description

Kursen behandlar ett språk, en språkfamilj eller ett geografiskt begränsat språkområde som skiljer sig strukturellt från typiska europeiska språk. Tyngdpunkten ligger inte på färdigheter i ett visst språk, utan på förståelse för typologiska strukturer i språk som är annorlunda än det studenten tidigare varit bekant med. Dessutom behandlar kursen hur språkliga egenskaper kan påverkas av språkkontakt. Under höstterminen 2022 kommer kursen att fokusera på inhemska språkfamiljer i Syd- och Mesoamerika.

Språkområdet Syd- och Mesoamerika utmärker sig genom en omfattande språklig diversitet. De flesta undantag och avvikelser från generella typologiska tendenser återfinns i denna region. Ett annat utmärkande drag är en stor och komplicerad mångfald av språk, med fler än hundra olika språkfamiljer, varav nästan hälften är isolatspråk. Kursen kommer att ge både en introduktion och en överblick till den språkliga diversiteten i Syd- och Mesoamerika. Kursen innehåller en beskrivning av regionens språkhistoria, språkliga typologi och nuvarande sociolingvistiska situation. Detta kommer att kompletteras med beskrivningar av ett urval språkfamiljer, till exempel uto-aztekiska, maya, arawak, tupí, jê, karib, pano och en överblick över ett antal mindre språkfamiljer och isolatspråk i området. Djupdykningar och exempel från enskilda språk varvas med breda, typologiska översikter.  

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15