Kurs

Kurskod: LINB40
Engelsk titel: Human Language - An Introduction to Linguistics and Phonetics
Högskolepoäng: 15

OBS! Informationen nedan är från sommaren 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: sommaren 2023
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-06-05 – 2023-08-27
Anmälningskod: LU-S0301
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

I kursen ges en bred introduktion till ämnet lingvistik, så att den studerande ska kunna orientera sig inom ämnet, definiera och använda dess terminologi och ha kunskap om vilka frågeställningar och tillvägagångssätt som är relevanta för lingvistisk forskning. Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Genom teoretiska såväl som praktiska moment behandlas olika sidor av språket: fonetik, fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik, samt hur de samverkar. Därutöver behandlas ett urval språkliga tillämpningsområden, till exempel socio-, psyko-, och neurolingvistik samt språkinlärning, språkbearbetning och språkförändring. Kursens övergripande syfte är att ge en allsidig bild av lingvistikens olika områden och hur de samspelar. Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Den studerande får även inom kursens ram skriva enklare vetenskapliga texter. Kursens övergripande syfte är att den studerande genom empiriskt arbete utvecklar sin förståelse för lingvistisk teori.

Ingående delar

  • Skriftlig tentamen, 3 hp
  • Laborationsrapporter, 3 hp
  • Presentationsuppgift, 3 hp
  • Skriftlig hemtentamen, 6 hp

Utbildningstillfällen – sommaren 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, heltid
3 juni 2024 – 31 augusti 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 26 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Människans språk - Introduktion till lingvistik och fonetik är 27 500 SEK.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15