Course

Course code: LINB40
Swedish title: Människans språk - Introduktion till lingvistik och fonetik
Credits: 15

NB! The information below was about summer 2023. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: summer 2023
Type of studies: full time , distance course
Study period: 2023-06-05 – 2023-08-27
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-S0301
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Description

I kursen ges en bred introduktion till ämnet lingvistik, så att den studerande ska kunna orientera sig inom ämnet, definiera och använda dess terminologi och ha kunskap om vilka frågeställningar och tillvägagångssätt som är relevanta för lingvistisk forskning. Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Genom teoretiska såväl som praktiska moment behandlas olika sidor av språket: fonetik, fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik, samt hur de samverkar. Därutöver behandlas ett urval språkliga tillämpningsområden, till exempel socio-, psyko-, och neurolingvistik samt språkinlärning, språkbearbetning och språkförändring. Kursens övergripande syfte är att ge en allsidig bild av lingvistikens olika områden och hur de samspelar. Den studerande får bekanta sig med lingvistikens verktygslåda och träna sig på några grundläggande lingvistiska analysmetoder. Den studerande får även inom kursens ram skriva enklare vetenskapliga texter. Kursens övergripande syfte är att den studerande genom empiriskt arbete utvecklar sin förståelse för lingvistisk teori.

Included parts

  • Written exam , 3 credits
  • Lab reports , 3 credits
  • Presentation , 3 credits
  • Written take-home exam , 6 credits

Important dates – summer 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, heltid
In Swedish
3 June 2024 – 25 August 2024

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 27,500
First payment: SEK 27,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15