Kurs

Kurskod: LINB26
Engelsk titel: Linguistics: Language Acquisition and Processing
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2023-03-20 – 2023-06-04
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75505
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-03-20 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:H104 hörsal

Lärare: Arthur Holmer , Filip Larsson

Beskrivning

Kursen behandlar språkligt beteende (tal, skrift och gest), produktions-, perceptions- och förståelseprocesserna, samt inlärning. Kursen syftar till att ge ökade insikter om språkinlärningsprocessen och hur naturligt språk bearbetas av språkbrukare, vid såväl produktion som perception. Således behandlar den bland annat små barns tillägnande av sitt förstaspråk och äldre barns och vuxnas inlärning av andraspråk, samt olika teorier för hur språket bearbetas beteendevetenskapligt och neurokognitivt och metoder för hur dessa kan testas. Teorier kring bearbetning och inlärning av såväl fonologi, morfologi och syntax som semantik och ordförråd illustreras med och tillämpas på autentiska exempel.

Ingående delar

  • Språkinlärning och språkbearbetning: analysuppgift , 3 hp
  • Språkinlärning och språkbearbetning: hemtentamen , 4,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
23 oktober 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning är 14 375 SEK.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15