Kurs

Kurskod: LINB24
Engelsk titel: Linguistics: Human Language
Högskolepoäng: 7,5

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-75503
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:L201

Lärare: Johan Blomberg

Beskrivning

Denna kurs ger en bred introduktion till lingvistik. Genom teoretiska såväl som praktiska moment behandlas olika sidor av språket: fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik, samt hur de samverkar. Därutöver behandlas ett urval språkliga tillämpningsområden, till exempel socio-, psyko-, och neurolingvistik samt språkinlärning, språkbearbetning och språkförändring. Under kursens gång får den studerande träna sig på några vanliga, grundläggande lingvistiska analysmetoder med tillämpning mot exempelvis sociolingvistik, pragmatik och typologi. Kursens övergripande syfte är att ge en allsidig bild av lingvistikens olika områden och hur de samspelar. 

Ingående delar

  • Människans språk: analysuppgifter , 2,5 hp
  • Människans språk: salstentamen , 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Lingvistik: Människans språk är 14 375 SEK.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15