Kurs

Kurskod: LATK11
Engelsk titel: Latin: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2022. Kursen ges även vårterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-75403
Behörighet: Grundläggande samt Latin fortsättningskurs (LATA04) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2022-01-26 kl. 15.15 – 17.00

Lärare: Dennis Olsson, Cajsa Sjöberg

Beskrivning

Kursen är en fördjupningskurs i latin, som omfattar träning av syntax och stilistik genom översättning till latin samt läsning av antik prosa och poesi. Kursen betonar ett vetenskapligt synsätt samt vetenskaplig metod. Vidare omfattar kursen ett självstudium som redovisas i form av ett examensarbete.

Delkurser

  1. Latinsk prosa och poesi, 10 hp
  2. Teori och metod, 5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
16 januari 2023 – 4 juni 2023

Öppnas för anmälan den 15 september 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
16 januari 2023 – 14 januari 2024

Öppnas för anmälan den 15 september 2022

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Latin: Kandidatkurs är 55 000 SEK.

Latin

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15