Kurs

Kurskod: ITAM15
Engelsk titel: Acquisition of Italian in a Multilingualism Perspective
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-10-31 – 2023-01-15
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-35051
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i italienska eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2022-10-18 kl. 10.00 – 12.00

Lärare: Petra Bernardini

Beskrivning

Kursen är obligatorisk för inriktningen Italienska i masterprogrammet Språk och språkvetenskap och ersätter ITAM11. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
På engelska
31 oktober 2022 – 15 januari 2023

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Inlärning av italienska i ett flerspråkighetsperspektiv är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2022

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Tisdagen den 18 oktober
kl. 10.00 – 12.00, obligatoriskt

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15