Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ITAB20

Kursen tar sin utgångspunkt i den italienska barnboken Pinocchio och behandlar två övergripande teman: 1. Den tidiga barnbokens roll för framväxten av ett nationalspråk och en nationalstat. 2. Den tidiga barnbokens relation till folksagan. Pinocchios roll i den italienska litteraturhistorien sätts i relation till svenska och europeiska förhållanden.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-74807
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Verner Egerland

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15