Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ITAB19

Kursen bygger på läsning av Den gudomliga komedin, i original eller i översättning, och behandlar tre övergripande teman: 1. Den historiska bakgrunden till komedin, i Italien och i Europa. 2. Komedins roll för framväxten av de litterära folkspråken i Europa, 3. Komedins världsbild, framför allt med avseende på geografi och historia.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-74806
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Verner Egerland

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15