Kurs

Kurskod: ITAB18
Engelsk titel: Italian for Fashion Studies II: Reading - and Listening Comprehension of Texts and Media Related to Fashion Studies
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-35009
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande ITAB17 Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik, 7,5 hp (t ex Italienska 1/steg 1/C-språk kurs A/1 åk från gymnasiet)

Introduktionsmöte: 2023-08-30 kl. 10.15 – 12.00

Lärare: Roberta Colonna Dahlman

Beskrivning

Inom modevetenskap är en betydande del viktiga dokument enbart tillgängliga på italienska konferenser i ämnet förlagda till Italien. Kursen bygger på ITAB17 eller motsvarande och är avsedd att förbereda studenten och forskaren, den yrkesverksamma modevetaren, för att självständigt kunna läsa och förstå texter och medier med modevetenskapligt innehåll, på italienska. Inom kursen lär studenten sig strategier för läs- och hörförståelse, som baseras på fackterminologi och lexikala strategier för att kunna läsa och förstå italienska texter och medier av modevetenskaplig karaktär. Kursen kan även vända sig till studenter och forskare med annan fackspråklig inriktning med behov av att förstå texter och medier på italienska.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15