Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ITAB06

I kursen ingår dels praktiska översättningsövningar, dels övningar i grammatik och stilistik baserade på översättning.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-74804
Behörighet: Grundläggande samt Italienska: Översättning från italienska till svenska I (ITAB05) eller motsvarande kunskaper

Lärare: Verner Egerland

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15