Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ITAA05

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, blandade tider
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-35014
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Italienska: Fortsättningskurs (ITAA02/ITAA12), eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Petra Bernardini, Verner Egerland

Information om ingående delar

  1. Fördjupning i det italienska språket , 7,5 hp
  2. Text, historia och litteraturhistoria , 7,5 hp
  3. Italiensk språkinlärning , 7,5 hp
  4. Italiensk språkdidaktik , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15