Kurs

Kurskod: FLRA02
Engelsk titel: Mother Tongue Instruction and Multilingual Study Guidance: Specialization
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänd FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 hp, eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2024-01-25 kl. 10.15 – 12.00

Lärare: Antonio Vázquez

Beskrivning

Kursen bygger på FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning, 1-60 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om aktuell forskning som berör elevers lärande inom ämnet modersmål i skolan, adekvat forskningsmetodik att tillämpa på modersmålselevers lärande, samt färdigheter för yrkespraxis i bedömning och dokumentation av elevers prestationer inom modersmålsundervisning. Med utgångspunkt i forskning om flerspråkighet och språk- och kunskapsutveckling och språkbruk i skolan och samhället samt i beprövad yrkespraxis om bedömning och dokumentation av elevers språk- och kunskapsutveckling inom modersmålsämnet, syftar kursen till att ge den studerande verktyg för att tillämpa ett forskande arbetssätt inom ämnet modersmål i skolan.

Ingående delar

  • Bedömning och dokumentation av elevers prestationer, 7,5 hp
  • Teori och metod , 7,5 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
2 september 2024 – 8 juni 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Modersmålsundervisning och studiehandledning: fördjupningskurs är 57 500 SEK.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15