Kurs

Kurskod: FLRA01
Engelsk titel: Mother Tongue Instruction and Multilingual Study Guidance
Högskolepoäng: 60

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

 • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
 • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-08-31 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-37031
Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursansvarig: Petra Bernardini
Lärare: Ermira Gervalla, Antonio Vázquez

 • Schema – ändringar kan förekomma ända fram till terminsstart, mer exakt schema förväntas komma vecka under 34
 • Tentamensschema

Beskrivning

Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar som eller vill bli modersmålslärare och studiehandledare i skolan, men kan även vara intressant för lärare och andra yrkeskategorier som har mycket kontakt med flerspråkiga elever.

Utbildningen ges på distans med stöd av den nätbaserad lärplattformen Canvas och videokonferensverktyget Zoom. Kursen ges under hösten på både heltid och halvfart samt under våren på halvfart.

Alla som deltar i kursen behöver tillgång till en dator (alternativt pekplatta) med fungerande webbkamera och kommunikationsmöjligheter. Om du deltar på distans behöver du också ha tillgång till headset. Alla delkurser har tidsbundna föreläsningar och seminarier som du kan delta i antingen på plats i Lund eller via Zoom.

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar som modersmålslärare och studiehandledare, samt till dig som vill bli modersmålslärare och studiehandledare i svenska skolan och kan även vara intressant för lärare och andra yrkeskategorier som har mycket kontakt med flerspråkiga elever. Syftet med kursen är att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i modersmålsundervisning och studiehandledning.

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens: https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/ansoka-om-reell-kompetens

Kursen i sig ger inte lärarlegitimation utan är i första hand en kompetensutveckling för dig som arbetar eller vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare och har ett tydligt syfte att stärka din professionella roll och förmåga att arbeta som lärare i modersmål och studiehandledning.

Delkurser

 1. Introduktion till modersmålsundervisning och studiehandledni, 7,5 hp
 2. Svenska för modersmålslärare och studiehandledare, 7,5 hp
 3. Arvsspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp
 4. Studiehandleda på modersmål, 7,5 hp
 5. Flerspråkig litteracitet,, 7,5 hp
 6. Språkdidaktik för modersmålsundervisning, 7,5 hp
 7. Att hantera värdegrundsfrågor i modersmålsundervisning och s, 7,5 hp
 8. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i modersmålsunderv, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
31 augusti 2020 – 6 juni 2021

Öppen för sen anmälan

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
31 augusti 2020 – 5 juni 2022

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Modersmålsundervisning och studiehandledning är 110 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan