Kurs

Kurskod: FIVA10
Engelsk titel: Film Studies: Level 1 and 2
Högskolepoäng: 60

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Lärare: Lars Gustaf Andersson, Anders Marklund, Anna Mrozewicz, Jonathan Rozenkrantz

Beskrivning

Filmvetenskap studerar rörliga bilder som i olika former och sammanhang har präglat kultur, individ och samhälle sedan 1800-talets slut. Analys av audiovisuellt berättande och stilistiska val utgör grunden vid studier av spelfilm, dokumentär film och andra medieformer som digitala spel och tv-serier. Kompletterande perspektiv, som historia, bransch, genus, global film osv,  tydliggör filmens betydelse inom vår tids mediekultur.

Heltidsstudier på campus vid Lunds universitet

Grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) med campusförlagd undervisning. Studierna innefattar en bred orientering kring filmens och de rörliga bildernas historia, analys, teori och samhälleliga samt kulturella betydelse.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en introduktion där grundläggande analysbegrepp används för att tillägna sig kunskap om filmen som konstnärligt och berättande medium. Därefter följer två historiskt upplagda delkurser där den första introducerar de viktigaste utvecklingslinjerna i den västerländska filmhistorien, medan den andra fokuserar på Sverige/Skandinavien och då särskilt analyserar filmbranschens förutsättningar och filmens plats inom offentligheten. Höstterminen avslutas med en kurs om filmen i dagens medielandskap, en kurs som även introducerar television och nyare medier som digitala spel. Höstens kurs uppmärksammar skillnader och likheter mellan medierna, bland annat beträffande deras estetiska, sociala, ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Den andra terminen inleds med en bred översikt över teoretiska infallsvinklar på filmen – exempelvis genus, kognition och post-kolonialism – och tydliggör hur dessa används i filmanalyser. Följande två kurser uppmärksammar områden som tidigare bara introducerats i korthet. Den första handlar om dokumentär film i skilda former, medier och historiska kontexter. Den andra handlar om världsfilmens villkor och presenterar ett panorama över olika nationella och transnationella filmkulturer, något som möjliggör komparativa perspektiv med fördjupade diskussioner om kulturell identitet. Den avslutande kursen är en filmhistorisk fördjupning som ger träning i filmhistorieskrivning, bland annat genom ett större arbete där källmaterial samlas in, bearbetas och värderas.

Delkursernas tematik 

Som helhet ger grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap en mångsidig och nyanserad introduktion till film och andra audiovisuella medier, inom nationell och global kultur, samtida och historiska kontexter, och utifrån en mångfald teoretiska och metodologiska perspektiv.

Delkurserna under första terminen är:

 1. Filmens grundbegrepp och estetik
 2. Filmens historia
 3. Svensk/Skandinavisk film
 4. Film och nya medier

Delkurserna under andra terminen är:

 1. Filmteori
 2. Dokumentär film
 3. Världsfilmens villkor
 4. Filmhistorisk fördjupning

Kursens placering i din studiegång

Kursen kan läsas som fristående kurs eller ingå i en kandidatexamen inom exempelvis Filmvetenskap. Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs ger behörighet till bland annat Filmvetenskap: Kandidatkurs (30 högskolepoäng).

Ingående delar

 • Filmens grundbegrepp och estetik, 7,5 hp
 • Filmens historia, 7,5 hp
 • Svensk/skandinavisk film, 7,5 hp
 • Film och nya medier, 7,5 hp
 • Filmteori, 7,5 hp
 • Dokumentär film, 7,5 hp
 • Världsfilmens villkor, 7,5 hp
 • Filmhistorisk fördjupningskurs, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 8 juni 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs är 115 000 SEK.

Filmvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15