Kurs

Kurskod: ENGM23
Engelsk titel: English: Discourse Semantics - from Words to Discourses
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2016.

Kurstillfälle: höstterminen 2016
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2016-10-28 – 2017-01-13
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-34361
Behörighet: kandidatexamen i ett språk eller i lingvistik eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.

Lärare: Carita Paradis

Beskrivning

Kursens syfte är att skapa medvetenhet om hur engelska och andra språk används för att skapa betydelser i diskurser och om vad detta säger om mänskligt tänkande och socialt samspel. I kursen undersöks språkbruk på olika nivåer, från enskilda ord till längre textavsnitt, för att fästa uppmärksamheten på kontextens betydelse för meningsskapande och tolkning på alla nivåer. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. I de teoretiska momenten behandlas förhållandet mellan ord och begreppsstruktur samt hur betydelser skapas genom språkanvändning. De teoretiska perspektiven tillämpas i analyser av konkret diskursanvändning för att visa hur språkliga resurser används dynamiskt och strategiskt av språkanvändare för att uppnå vissa kommunikationsmål och skapa mellanmänskliga roller och förhållanden. Relevanta metoder och tekniker introduceras och värderas utifrån deras förmåga att säga något om meningsskapande genom språk. Studenten genomför en uppgift om ett valfritt ämne för att förstärka sin förståelse av centrala begrepp och förmåga att använda och värdera relevanta tekniker och metoder. Det språk som företrädesvis används, diskuteras och analyseras i exempel, övningar och uppgifter är engelska.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15