Kurs

Kurskod: ENGM21
Engelsk titel: English: Semantics and Pragmatics
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2012.

Kurstillfälle: vårterminen 2012
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2012-03-26 – 2012-06-07
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74521
Behörighet: ENGK01 eller motsvarande kunskaper

Kursansvarig: Carita Paradis
Lärare: Carita Paradis

Beskrivning

Detta är en kurs som behandlar analys av ords betydelse och olika betydelserelationer mellan ord. Under kursen kommer vi att utforska den engelska lexikala semantikens centrala frågor och koncept. Vi kommer även att diskutera var det språkvetenskapliga studiet av ords betydelse passar in i den bredare kontext som innefattar studier av tecken och kommunikation i allmänhet. I denna kurs undersöker vi också relationen mellan ords betydelse/semantik och andra aspekter av betydelse, exempelvis kontextuell (pragmatisk) betydelse.

Kursen börjar med ett antal grundläggande frågor rörande ords betydelse, exempelvis följande: Vilka betydelser har ord? Vad är mening/betydelse? Vilka sorters mening/betydelse finns det? Vi kommer också att behandla några olika sätt på vilka man närma sig studiet av (ords) betydelse, och några olika sätt att syssla med (lexikal) semantik. Efter denna inledande del kommer vi att gå vidare till studiet betydelse på satsnivå, dvs, vi kommer att studera hur meningar får sina betydelser mycket på grund av betydelsen hos de ord som ingår i dem. Slutligen kommer vi att behandla olika aspekter av hur språk i kontext, dvs. hur den kontext där man använder ett visst språkligt uttryck kan påverka hur det språkliga uttrycket (är avsett att) tolkas.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15