lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs

ARAH31

Kurskod: ARAH31
Engelsk titel: Theory and Methodology
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-03-23
Behörighet: Grundläggande samt Arabiska: Utlandsstudier vid ett europeiskt eller ett arabiskt universitet, 1 termin (ARAH51) eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-77402

Introduktionsmöte: 2020-01-29 kl. 13.15 – 15.00: SOL:A140a

Beskrivning

I denna kurs ges en översikt av de vetenskapliga synsätt och metoder som präglat studier och forskning inom Mellanösternstudier från 1800-talets början till idag, med särskild hänsyn till bakomliggande värderingar. Några för Mellanösternkunskap relevanta teman/problemområden i forskningen väljs för fördjupad analys. Som ett parallellt kursmoment ingår IT-baserad litteratursökning samt kritisk värdering av källor och information. Metoder relevanta för diskussion av genus- och etnicitetsfrågor i Mellanöstern lyfts fram.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 23 mars 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs är 12 500 SEK.

Introduktionsmöte

Obligatoriskt introduktionsmöte

29/1 kl. 13.15 - 15.00 i SOL:A140a