Kurs

Kursen ALSM22 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ALSM22
Engelsk titel: General Linguistics: Sociolinguistics and Multilingualism
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2015.

Kurstillfälle: vårterminen 2015
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2015-03-24 – 2015-06-05
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75762
Behörighet: 60 hp lingvistik eller i ett språkämne, eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B

Lärare: Gisela Håkansson

Beskrivning

I kursen introduceras sociolingvistiska teorier och metoder. Grundläggande begrepp som ackommodationsteori och språklig variation utifrån variabler som geografi, samhällsklass, ålder och kön, diskuteras ingående. Andra delområden är artighet, tilltalsvanor och språkets roll för identiteten. Särskild vikt läggs vid flerspråkighet och hur flerspråkiga individer använder sina språk i olika sammanhang. I kursen presenteras principer som styr kodväxling, språkval och språkdöd. Vidare ges en översikt av språkanvändning under skilda tidsperioder i olika delar av världen.

Behörighet

Grudnläggande samt 60 hp i något språkämne, lingvistik, eller motsvarande.

General requirements and 60 ECTS from any language subject, linguistics, or equivalent.
To be eligible for the course requires the completion of courses at foundation level, which include semantics.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15