Kleopatra

Få antika personligheter är väl så omskrivna som Kleopatra, drottning av Egypten. Flera antika författare beskriver hennes stormiga liv och alltför tidiga död. Ändå har väl de flesta av oss fått sin bild av denna mäktiga kvinna via betydligt senare källor, alltifrån Shakespeares drama till Hollywoodfilmen från 1963 med Elizabeth Taylor i huvudrollen.

Men vem var kvinnan bakom myten? Hon föddes år 69 f.Kr. som dotter till kung Ptolemaios och besteg som sjuttonåring tronen. Det rike som den karismatiska och språkbegåvade Kleopatra övertog motsvaras av dagens Egypten, Libyen och ön Cypern, och var en del av det rike som Alexander den store skapat nästan 300 år tidigare. Då Kleopatra tillhörde den ptolemaiska ätten, som ytterst stammade från Alexanders hemland Makedonien, är det inte att undra på att hon tidigt närde drömmar om ett nytt hellenistiskt storrike samlat under Egypten och huvudstaden Alexandria. Genom sina kärlekshistorier med den tidens mäktigaste män, Julius Caesar