Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • GEMA01

Kursen ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels grundläggande kunskaper om det franska samhället och den franska litteraturen och kulturen, med utgångspunkt i ett antal texter.

Kurstillfälle: vårterminen 2025
Studiesätt: kvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2025-01-20 – 2025-06-08
Anmälningskod: LU-GEM01
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Franska 3

Information om ingående delar

  1. Muntlig språkfärdighet, det franska samhället och kulturen , 3,5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet och litterära texter , 4 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15