Kurs

Kurskod: GEMA01
Engelsk titel: French for Engineers: Language, Culture and Society, First Course
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-GEM01
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Franska 3

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 18.00 – 20.00 i SOL:L503

Beskrivning

Kursen ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels grundläggande kunskaper om det franska samhället och den franska litteraturen och kulturen, med utgångspunkt i ett antal texter.

Huvuddragen i den franska grammatiken gås igenom och övas genom den egna skriftliga produktionen. De litterära och fackspråkliga texterna studeras såväl innehållsligt som språkligt. Eftersom övning i muntlig språkfärdighet är en viktig del av kursen, förutsätts aktivt deltagande i undervisningen.

Kursen ges enbart som valbar kurs för LTH:s studenter. Ansökan till kursen sker genom LTH.

Ingående delar

  • Muntlig språkfärdighet, det franska samhället och kulturen, 3,5 hp
  • Skriftlig språkfärdighet och litterära texter, 4 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, kvartsfart
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 december

Introduktionsmöte

Måndagen den 15 januari
kl. 18.00 – 20.00
SOL:L503, obligatoriskt

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15