Fonetik

Mechtild Tronnier

Universitetslektor

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Allmän språkvetenskap
  • Fonetik
  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mechtild.tronnierling.luse

Telefon 046–222 84 40

Rum SOL:H416a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20