Fonetik

Masterprogram i språk-språkvetenskap med inriktning mot Allmän språkvetenskap eller Fonetik - 120 p

Programmet vänder sig till studenter med intresse för lingvistik (allmän språkvetenskap och fonetik). Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Programmet kan tjäna som en förberedelse för vidare akademiska studier eller för en kommande yrkesverksamet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svenska eller utländsk grundexamen.

Fonetik

Sektionsföreståndare
Arthur Holmer

Studierektor
Mechtild Tronnier

FFU-ansvarig
Mikael Roll

Expedition
Lingvisthuset L224a
Lingvisthuset L101a

Studievägledning
Humanisthuset H121b

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguider

FAQ – frågor och svar