Tentamina

Skrivningsregler

Det finns olika tentamensformer: skriftlig salstentamen, muntlig tentamen och hemtentamen.

Regler för skriftlig tentamen återfinns nedan. Vad gäller muntliga tentor, inlämningsuppgifter och hemtentor är det viktigt att du noga följer respektive lärares instruktioner för hur tentan skall gå till!

Vid samtliga skriftliga salstentor är det viktigt att du

  • visar giltig fotolegitimation
  • alltid följer givna instruktioner
  • endast använder skrivmaterial ("kladdpapper" etc.) som delas ut av vakterna – inga egna medtagna lappar eller papper
  • har mobiltelefon och annan teknisk utrustning avstängd och placerad på av skrivvakten anvisad plats.

OBSERVERA!

  • Är du försenad till en skrivning har du rätt att påbörja skrivningen upp till en timme efter att den börjat. Du får dock inte förlängd skrivningstid.
  • Du får inte lämna skrivsalen tidigare än en timme efter det att skrivningen börjat.
  • Du får inte använda hjälpmedel såsom ordböcker och lexikon utan att speciella instruktioner om detta har givits.
  • Kom ihåg att det inte är tillåtet att delta i tentamen utan giltig legitimation! 

Tentamenstider och tentamensanmälan

På kursens hemsida hittar du en länk till ditt "Tentamensschema" där terminens tentor finns samlade.

Ska du delta vid ett omtentamenstillfälle ska du anmäla dig via Studentportalen. Vissa ämnen har anmälan till alla salstentor. Alla tentor öppna för anmälan hittar du i portalen. Hör av dig till utbildningsadministratören för ditt ämne om du inte hittar den tenta du vill anmäla dig till i Studentportalen. Att du inte kan anmäla dig kan bero på olika saker. Det vanligaste är att man inte är registrerad på kursen eller att man ska göra klart en gammal kurs.

Det normala är att anmälningsperioden startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före. Vissa ämnen kan använda andra tidsfrister så det är viktigt att också läsa tentamensinformationen på ditt ämnes hemsida.

Var noga med att läsa om tentamen på ämnets hemsida för närmare information om vad som gäller för just ditt ämne. Du väljer "Ämnen" i menyraden överst på www.sol.lu.se, klicka sedan på det ämne du läser. Därefter väljer du "För studenter" till vänster och klickar på rubriken "Tentamen".

Var går jag in när huset är låst?

På helger är husen normalt låsta, men vid tentamina är en dörr olåst för att alla ska kunna komma in. Dörren är upplåst en halvtimme innan tentan startar. Kontrollera vilket hus du ska tentera i och se följande kartor för att ta reda på var du ska gå in till de olika husen:

Hitta din utbildningsadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.