lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Danska: Kandidatkurs

NODK01

Kurskod: NODK01
Engelsk titel: Danish: Level 3 - B.A. course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2020.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-06-06
Kursspråk: danska
Behörighet: Grundläggande samt 60 hp i danska.
Anmälningskod: LU-33992

Beskrivning

Kursen innehåll

Kandidatkursen i danska innehåller en fördjupningskurs i klassisk dansk litteratur samt en introduktion till språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod. Examensarbetet omfattar 15 hp och kan ha antingen språklig eller litterär inriktning. Examensarbetet skrivs på danska.

Kursens placering

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).   

Kursen ges som distanskurs med några träffar i Lund. Delkursen Klassisk dansk litteratur ges under september till november, och Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod från november till januari. Examensarbetet skrivs under vårterminen.

Delkurser

  1. Valbar delkurs, 7,5 hp
  2. Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp
  3. Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  4. Det danske skriftsbilledets historie, 7,5 hp
  5. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, halvfart 50%
På danska
31 augusti 2020 – 6 juni 2021

Öppnas för anmälan 16 mars 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Danska: Kandidatkurs är 55 000 SEK.