Vill du undervisa i jiddisch?

Publicerad den 30 maj 2022
En bokhylla fylld med skönlitteratur skriven på jiddisch.

Hösten 2022 startar en lärarfortbildning i jiddisch som kräver goda kunskaper i språket. Kursen passar både dig som vill bli lärare i jiddisch och dig som redan undervisar.

Du som vill gå lärarfortbildningen i jiddisch men inte har förkunskaper i språket ska läsa Jiddisch: Nybörjarkurs I, 15 hp (YIDD10) , som ges hösten 2022 och härefter Jiddisch: Nybörjarkurs II, 15 hp (YIDD20).

Du som har vissa förkunskaper i jiddisch ska välja kursen Jiddisch: Nybörjarkurs II, 15 hp (YIDD20) , som ges våren 2023.

Du som vill gå lärarfortbildningen i jiddisch och har förkunskaper i språket ska välja Jiddisch: Grundkurs I för lärare, 15 hp (YIDA11) , som startar hösten 2022.

Samtliga kurser är distanskurser och undervisningsspråk är engelska. Läs mer om kurserna på https://www.sol.lu.se/jiddisch/lararfortbildning/ 
 

Du som redan arbetar som lärare har möjlighet att läsa uppdragsutbildningen "Lärare i jiddisch" som ges tillsammans med Skolverket. Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler dig.

Läs mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/vill-du-undervisa-i-jiddisch