Stipendier att söka för studenter i arabiska och spanska senast 31 maj

Publicerad den 17 maj 2021

Utlysning: Kerstin Lindblads stiftelses "Stipendium för utlandsstudier för studerande i arabiska och/eller spanska"

Härmed utlyses stipendium ur Kerstin Lindblads stiftelse "till studerande vid Lunds universitet, i första hand för studier i arabiska och i andra hand för studier i spanska" för en termins utlandsstudier, under sommarterminen 2021, höstterminen 2021 eller vårterminen 2022. Alla under vt 21 registrerade studenter, på både grund-och forskarutbildningsnivå, vid Lunds universitet som är boende i Sverige kan söka.

Ansökan ska vara Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare för ämnet arabiska, och Petra Bernardini, sektionsföreståndare för ämnet spanska, tillhanda via mejl senast den 31 maj 2021. Besked om beviljat stipendium meddelas via e-post den 15 juni.

Utlandsstudierna ska vara väl motiverade för den studerandes studiekarriär och anställningsbarhet efter studierna.

Inför ansökan ska den studerande ha blivit nominerad av HT-internationella kontoret vid Lunds universitet för att bedriva utbytesstudier. Den sökande ska om möjligt inkludera ett antagningsbesked från värduniversitetet i ansökan. Stipendiet delas ut först när studenten har fått sitt antagningsbesked från värduniversitetet.

I det fall då endast en studerande söker stipendiet, kan denne få förlängd utlandsstudievistelse och kostnadstäckning för inköp av litteratur mm. 

Läs mer