Solskenslandet – ny antologi av SOL-medarbetare

Publicerad den 4 september 2006

<em>Solskenslandet – svensk film på 2000-talet</em> är titeln på en nyutkommen antologi redigerad av SOL-medarbetarna Erik Hedling och Ann-Kristin Wallengren (Atlantis förlag).

Saxat ur baksidestexten: "Antologin Solskenslandet ger en aspektrik bild av det svenska filmskapandets (och filmrecenserandets) dynamiska nu. Här analyseras de nya produktionsförhållandena ur såväl regionalekonomisk som konstnärlig synvinkel, det senare i till exempel de nya landsbygds- och ungdomsfilmerna. Här sätts den billiga digitala filmtekniken under luppen. Här studeras nya distributionsformer. Här reflekteras över ideologin i nya svenska kriminalfilmer, med filmerna om Johan Falk och Kurt Wallander i spetsen. Här blir publiksuccéer som Såsom i himmelen, Ondskan och Grabben i graven bredvid föremål för kritisk granskning. Här blir slutligen några verk av enskilda filmskapare särskilt uppmärksammade och diskuterade: Stefan Jarls och Lukas Moodyssons provokativa Terrorister, Moodyssons egna Ett hål i mitt hjärta och inte minst Saraband, skapad av svensk films nestor Ingmar Bergman."