Pro Lingua-priset till forskare i filmvetenskap

Publicerad den 25 september 2009

Tommy Gustafsson, forskare och lärare i filmvetenskap vid SOL, tog igår tog emot det prestigefyllda priset Pro Lingua under en ceremoni på Bokmässan i Göteborg.

Priset innebär att hans avhandling översätts till engelska för att kunna nå en internationell publik. Avhandlingen som ska översättas heter "En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet" (Lund: Sekel, 2007). Riksbankens Jubileumsfonds Pro Lingua-pris delas i år ut för tredje gången. Priset är på upp till en kvarts miljon kronor för att översätta ett verk. Priset ska främja spridningen av excellent svensk forskning i utlandet.