Ny kurs om nutida latinamerikansk film

Publicerad den 3 oktober 2016

SPAB08: Spanska: Nutida latinamerikansk film (7,5 hp). Kursen är en grundläggande kurs på spanska och behandlar ett antal representativa latinamerikanska filmer från 2000-talet. De studerade verken ställs i första hand i relation till respektive lands politiska och sociala kontext, men även filmens specifika förutsättningar och egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel berörs. Ansökan till kursen kan lämnas in till och med den 17 oktober via www.antagning.se