Humanist- och teologdagarna 14–15 april

Publicerad den 12 april 2023
HT-dagarna

Välkomna på populärvetenskapliga föreläsningar där våra forskare lyfter blicken mot nya horisonter.

Flera forskare och lärare från Språk- och litteraturcentrum deltar i årets Humanist- och teologdagar på LUX. 

  • Mechtild Tronnier, universitetslektor i fonetik, föreläser om tonala ordaccenter i svenskan.
  • Anna Hjortdal, doktorand i allmän språkvetenskap, föreläser om framtidiga språkljud.
  • Mikael Roll, professor i fonetik, föreläser om meningsskiljande eller förutsägande – fonologins nya horisont.
  • Claes Lindskog, språkpedagog vid HT-biblioteken och universitetslektor i engelska, föreläser om akademiskt skrivande och artificiell intelligens.
  • Sanna Skärlund, universitetslektor i svenska, föreläser om könsneutrala yrkestitlar i svensk tidningstext.
  • Liubov Kuplevatska, forskare i Öst- och centraleuropakunskap, föreläser om varför så många från Ukraina talar ryska.
  • Myroslava Romaniuk, lärare i ukrainska, föreläser om levande folklore och kvickheter som väsentliga utsmyckningar av det ukrainska språket.
  • Christian Høgel, professor i latin och grekiska, föreläser om översättningar på Silkesvägen och hur indiska texter hamnade i Norden på medeltiden.
  • Martina Björk, forskare i latin, föreläser om om frihetslängtan i Ovidius Metamorfoser.

Du hittar hela programmet på https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/