Hedersdoktorsföredrag på SOL torsdag den 27 maj

Publicerad den 23 maj 2010

Humanistiska fakultetens nya hedersdoktor, professor Raffaele Simone, från Università Roma 3 - en av Italiens mest ansedda lingvister - håller föredrag på SOL den 27 maj 2010 kl. 10.00-11.30 i sal L412a.

Föredragets titel är: "Light Nouns: Scales and Typology of Nouniness". Raffaele Simone, professor, född 1944. Simone är en av Italiens mest ansedda lingvister och mycket ofta anlitad i olika språkvetenskapliga sammanhang internationellt. Vid sidan om sin stora vetenskapliga aktivitet är Simone en aktiv författare och debattör i synnerhet i fråga om utbildningspolitik. Genom kontakter med språkforskare i Lund har Simone starkt kommit att påverka utvecklingen och internationaliseringen av ämnet italienska vid Lunds universitet. Under 2010 kommer Simone att vara gästprofessor vid Språk- och litteraturcentrum i Lund vilket kommer att gagna universitetets nya doktorander i italienska.