Gästprofessor i filmvetenskap under vårterminen 2015

Publicerad den 31 mars 2015

Under vårterminen gästas SOL och ämnet Filmvetenskap av Chris Holmlund från University of Tennessee-Knoxville, där hon är professor i Filmvetenskap, Women's Studies och Franska. Hennes forskning och undervisning omfattar bland annat Amerikansk independentfilm, feministisk och queerteori, liksom filmskapande i en rad olika länder/regioner som Latinamerika, Frankrike och Sverige. Arrangemang i samband med hennes vistelse här annonseras separat i Kalendariet.