Fokus på flerspråkighet i skolan

Sveriges Radio uppmärksammade vår utbildning i samband med internationella modersmålsdagen den 21 februari.

– Publicerad den 25 februari 2020

I förra veckan arrangerade Språk- och litteraturcentrum en fortbildningsdag för modersmålslärare och lärare som är intresserade av flerspråkighet i skolan. Sveriges Radios arabiska nyhetskanal, Radio Sweden, uppmärksammade detta i samband med internationella modersmålsdagen.

De intervjuade studierektor Petra Bernardini och Gabriel Gawrye, tidigare student på utbildningen Modersmålsundervisning och studiehandledning.

Inslaget hittar du här.

 

Vid Språk- och litteraturcentrum bedrivs forskning om flerspråkighet och språkinlärning. Vi ger även två kurser, en i Modersmålsundervisning och studiehandledning och en i Tolkning i offentlig sektor (i samarbete med Stockholms universitet).

Läs mer om våra utbildningar.