Författarskolestudent debuterar med <i>Swing it!</i>

Publicerad den 9 maj 2008