lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2019
Arabiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (ARAB15)höst 2019
Arabiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (ARAB16)vår 2019
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)vår 2019
Arabiska: Grundkurs I, 15 hp (ARAB17)höst 2019
Arabiska: Grundkurs II, 15 hp (ARAB18)vår 2019
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2019
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2019
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2019
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2019
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2019
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2019
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2019
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2019
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2019
Avancerad nivå
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)vår 2019
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: