lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2020
Arabiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (ARAB15)höst 2020
Arabiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (ARAB16)vår 2020
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)vår 2020
Arabiska: Grundkurs I, 15 hp (ARAB17)
Arabiska: Grundkurs II, 15 hp (ARAB18)vår 2020
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2020
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2020
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2020
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2020
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2020
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2020
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2020
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2020
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2020
Avancerad nivå
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)vår 2020
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)höst 2020
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: