Kurs

Kurskod: FLRB31
Engelsk titel: Public Service Interpreting I, Arabic
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37033
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov

Beskrivning

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och arabiska.

Obligatoriskt antagningsprov

Du visar att du har de kunskaper i arabiska som krävs i ett antagningsprov. Provet är obligatoriskt och genomförs online över Zoom den 2–3 maj, och då behöver du en stabil internetuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare. Vi skickar ut kallelse till dig den 25 april. Den som godkänts på det skriftliga provet kallas till ett muntligt prov senare i maj.

Kunskaper i svenska styrker du genom att ladda upp godkänt resultat på Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. (Godkänt resultat på antagningsprovet gäller inte som behörighet i svenska). Vid detta tillfälle ger vi undantag från kravet på grundläggande behörighet i engelska.

Vem vänder sig kursen till?

Grundkursen Tolkning i offentlig sektor I och fortsättningskursen Tolkning i offentlig sektor II vänder sig till dig som antingen har arbetat som tolk tidigare eller är helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen språkspecifik utbildning i kursen.

Kursens innehåll

Under kursen varvas praktiska övningar med teori. Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker. Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning och anteckningsteknik. Du övar både dialogtolkning på plats och distanstolkning. Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp 
  • Grundläggande terminologi, 3,5 hp
  • Terminologi i praktiken, 4 hp
  • Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Merparten av lärarna som undervisar på kursen är själva yrkesverksamma tolkar. Examinationerna består av hemskrivningar, inlämnade ordlistor, två muntliga tolkprov samt analys av egna inspelade tolkningar.

Så här är kursen utformad

Kursen ges på heltid på höstterminer. Den ges på distans, med ca två träffar online per vecka. Distansundervisningen sker med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas och med regelbundna lektioner på Zoom. All närvaro är obligatorisk. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden. 

Efter studierna

Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som är godkänd på kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar.

Ingående delar

  • Yrkesetik och professionskunskap I , 7,5 hp
  • Grundläggande terminologi , 3,5 hp
  • Terminologi i praktiken , 4 hp
  • Tolkningsteknik och övningar I , 7,5 hp
  • Tolkningsteknik och övningar II , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tolkning i offentlig sektor I, arabiska är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15