SOL får medel till gästprofessor

Publicerad den 15 november 2013

Filmvetenskap har tilldelats 500.000 kronor ur universitetets särskilda ...

Filmvetenskap har tilldelats 500.000 kronor ur universitetets särskilda medel för jämställdhetssatsningar för att anställa en gästprofessor. Professor Christine Holmlund, University of Tennessee-Knoxville, kommer att anställas under vt 2015. Holmlund är professor i filmvetenskap med särkild inriktning på genusstudier och franska. Mest känd är hon för sin bok Impossible Bodies. Femininity and Masculinity at the Movies (London and New York: Routledge, 2002).

Vi gratulerar!

SOL-ledningen