Jan Einarsson får Margit Påhlssons pris

Av Sanimir Resic, prefekt - Publicerad den 17 maj 2010

Det är med stor glädje och mycket stolthet SOL-ledningen noterar att Svenska Akademien har beslutat tilldela professor emeritus Jan Einarsson Margit Påhlsons pris 2010 på 180 000 kronor.

Priset tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. Ett stort grattis till Jan!