lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Översättning

Avancerad nivåGes termin
Svensk stilistik och språkvård, 12 hp (FÖUN01)höst 2019
Översättning till svenska 1, 12 hp (FÖUN02)höst 2019
Översättningsteori, 6 hp (FÖUN03)höst 2019
Genrekunskap och textanalys, 7,5 hp (FÖUN04)vår 2020
Översättning till svenska 2, 7,5 hp (FÖUN05)vår 2020
Översättning från danska, 15 hp (FÖUN18)
Övrigt
Översättning: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (FÖUM11)vår 2020
Översättning: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (FÖUM22)vår 2020
Översättningsvetenskap: Teori, metod och tillämpning, 15 hp (FÖUN16)höst 2019
Översättning till svenska 3, 15 hp (FÖUN17)vår 2020
Översättning från ett andra källspråk, 15 hp (FÖUN19)höst 2019
Översättning från danska, 15 hp (FÖUN28)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: