lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Mellanösternstudier

GrundkurserGes termin
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2019
Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget, 15 hp (MOSE15)höst 2018
Mellanösternstudier: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag, 15 hp (MOSE16)vår 2019
Fortsättningskurser
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp (ARAH15)höst 2018
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH16)höst 2018
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH17)vår 2019
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning, 7,5 hp (ARAH18)vår 2019
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH31)vår 2019
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK11)vår 2019
Övrigt
Introduction to the Middle East, 7,5 hp (SASH23)höst 2018
Governance and Conflict in the Middle East, 7,5 hp (SASH38)vår 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: