lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Mellanösternstudier

GrundkurserGes termin
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)
Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget, 15 hp (MOSE15)höst 2019
Mellanösternstudier: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag, 15 hp (MOSE16)vår 2020
Fortsättningskurser
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp (ARAH15)
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH16)
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH17)
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning, 7,5 hp (ARAH18)
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH31)vår 2020
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK11)vår 2020
Övrigt
Introduction to the Middle East, 7,5 hp (SASH23)höst 2019
Governance and Conflict in the Middle East, 7,5 hp (SASH38)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: