lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Isländska

Nybörjar-/grundkurserGes termin
Isländska: En introduktion, 7,5 hp (NOIB01)höst 2019vår 2020
Isländska: Islands historia, språk och kultur, 7,5 hp (NOIB04)vår 2020
The Old Icelandic Heritage, 7,5 hp (SASH48)höst 2019
Fortsättningskurser
Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 hp (NOIB02)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: