lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Introduktionsmöten

Svenska som främmande språk

Svenska som främmande språk: introduktionsmöten höstterminen 2019

Denna sida visar kurser med schemalagda introduktionsmöten höstterminen 2019. För en komplett förteckning över aktuella kurser se utbildningsutbudet: