Masterprogram i Språk och språkvetenskap

– inriktning mot franska

Programmet vänder sig till studenter med intresse för språk och språkvetenskap och målsättningen är att stärka dels studenternas kunskap om språk i bred mening och teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar, dels studenternas färdigheter i och kännedom om de specifika språk som utgör programmets fördjupningar. Programmet består av ett antal olika ämnesfördjupningar, såsom allmän språkvetenskap, grekiska, italianska, japanska och tyska.

Masterprogrammet med inriktning på franska är speciellt framtaget för dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i franska samtidigt som du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och analys. Fokus ligger på fransk språkvetenskap, den moderna franskan och dess användning i olika miljöer men även medeltida franska har sin plats i programmet. Du kommer bl a att vetenskapligt studera franska i tal och skrift, i flerspråkiga miljöer, hur franska tillägnas hos olika grupper och hur språket har utvecklats över tid. Du lär dig att använda en rad metoder och verktyg för att arbeta med franska språket, t ex modern teknologi för språkbearbetning i både tal och skrift. Genom kompletterande kurser kan du i samråd med koordinatorn dessutom skräddarsy delar av din utbildning. Målet är att du i slutet av programmet förutom en avancerad språkbehärskning skall ha sådana teoretiska och praktiska kunskaper att du skall kunna ingå i, utveckla eller leda verksamheter där man arbetar professionellt med franska. Programmet passar därför utmärkt som påbyggnadsutbildning för verksamma lärare men också för människor inom internationella verksamheter med inriktning på administration, kommunikation, turism, mm. Slutligen är programmet lämpat för dig som tänker dig en karriär inom forskning med inriktning på franska.

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: FRAN
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, French

Starttermin: höstterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Studieperiod: 2020-08-31 – 2022-06-05
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i franska. Engelska 6/Engelska B.
Urval: kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2020
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2020
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2020
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
Franska: Modern språkvetenskaplig teori med tillämpning på franska, 15 hp (FRAM19)höst 2020
Inlärning av franska, 7,5 hp (FRAM14)vår 2020
Franska: Introduktion till medeltida franska, 7,5 hp (FRAM18)vår 2020
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2020
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2020
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
Franska: Modern språkvetenskaplig teori med tillämpning på franska, 15 hp (FRAM19)höst 2020
Inlärning av franska, 7,5 hp (FRAM14)vår 2020
Franska: Introduktion till medeltida franska, 7,5 hp (FRAM18)vår 2020
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.