Masterprogram

Program på avancerad nivå (masterprogram)

Språk- och litteraturcentrum erbjuder fem egna masterprogram med olika huvudinriktningar varav flera har en mängd specialiseringar t ex mot något av våra språk. 

Ett masterprogram omfattar två års studier men flera program erbjuder också möjlighet till en etappavgång efter ett år (magister). Programmen innebär en väsentlig fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till kandidatexamen. Flera program är också direkt forskarförberedande och innebär att du kan ansöka till forskarutbildning efter avklarad examen. Läs mer om respektive masterprogram på programhemsidorna nedan. 

Internationella masterprogram vid Lunds universitet har normalt sista ansökningsdag 15 januari. I vissa fall öppnar vi för anmälna också i den nationella ansökningsomgången mellan 15 mars och 15 april. Utomeuropeiska studenter måste ansöka i den tidiga ansökningsomgången, för att ha möjlighet att hinna få uppehållstillstånd. 

The Lund University building and logo and magnolia

How to apply

Learn more at lunduniversity.lu.se

MA-thesis writing resource

Canvas-resursen MA-thesis writing resource för MA-studenter vid HT som skriver på engelska är tillgänglig. Vi välkomnar studenter, handledare och andra intresserade vid masterprogrammen vid HT att registrera sig.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-12-01