lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska som andraspråk

GrundkurserGes termin
Svenska som andraspråk: Grundkurs, 30 hp (SVEA14)vår 2020höst 2020
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2020
Fortsättningskurser
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I, 15 hp (SVEC01)höst 2020
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II, 15 hp (SVEC02)vår 2020
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II, 15 hp (SVEC03)
Svenska som andraspråk: Kandidatkurs, 30 hp (SVEK02)höst 2020
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv, 7,5 hp (SVEB27)höst 2020
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs 1b, 15 hp (SVEC04)
Avancerad nivå
Svenska som andraspråk: Kontrastiv semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEM35)
Svenska som andraspråk: Kontrastiv fonetik, 7,5 hp (SVEM38)
Svenska som andraspråk: Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk, 7,5 hp (SVEN01)
Övrigt
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II., 30 hp (LLYU74)
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp (LLYU75)
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II, 15 hp (SVEC06)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: