lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spanska: Nybörjarkurs

SPAB11

Kurskod: SPAB11
Engelsk titel: Spanish: Beginners' Course
Högskolepoäng: 15

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande behörighet

Anmälningskod: LU-76501

Anmälningskod: LU-76511

Introduktionsmöte: 2020-01-20 kl. 18.15 – 20.00: SOL:H135a

Lärare: Victor Wahlström

Beskrivning

Kursen bygger på ett studium av enklare texter på spanska av främst kulturell karaktär med elementär vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Kursen innehåller också elementär övning i spanskt uttal samt enkla tal- och skrivövningar.

Kursen består av följande delkurser:
1. Grundläggande spansk språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng,
2. Spansk språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng.

Delkurser

  1. Grundläggande spansk språkfärdighet, 7,5 hp
  2. Spansk språkfärdighet, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, halvfart 50%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppnas för anmälan 16 mars 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Spanska: Nybörjarkurs är 27 500 SEK.